oracle replace fonksiyonu

REPLACE(string, aranacak_string [, değiştirilecek_string ] ) fonksiyonu string parametresi içerisinde aranacak_string arayıp, değiştirilecek_string ile değiştirir. Bütük küçük harf ayırımını dikkate alır. değiştirilecek_string belitilmezse aranacak_string, string içinden kaldırır.


SQL> select Replace('Zeki Güven','Z','C') from dual;

REPLACE('ZEKIGÜVEN','Z','C')
---------------------------------------------------
Ceki Güven

SQL> select Replace('Zeki Güven','z','C') from dual;

REPLACE('ZEKIGÜVEN','Z','C')
---------------------------------------------------
Zeki Güven

SQL> select Replace('Zeki Güven','e','x') from dual;

REPLACE('ZEKIGÜVEN','E','X')
---------------------------------------------------
Zxki Güvxn

SQL> select Replace('Zeki Güven','e',null) from dual;

REPLACE('ZEKIGÜVEN','E',NULL)
--------------------------------
Zki Güvn

SQL> select Replace('Zeki Güven','e') from dual;

REPLACE('ZEKIGÜVEN','E')
--------------------------------
Zki Güvn

oracle rtrim fonksiyonu

RTRIM(string[, çıkartılacak karakter ]) fonksiyonu çıkartılacak karakter belirtilmediği takdirde string‘in sonundaki ‘ ‘ (boşluk) karakterlerini kaldırır. Boşluk karakteri yerine başka bir karakter’in kaldırılması istenirse çıkartılacak karakter parametresi ile belirtilir.


SQL> select RTrim('Zeki Güven ') from dual;

RTRIM('ZEKIGÜVEN
--------------------------------
Zeki Güven

SQL> select RTrim('Zeki Güven*************','*') from dual;

RTRIM('ZEKIGÜVEN*************
--------------------------------
Zeki Güven

oracle ltrim fonksiyonu

LTRIM(string[, çıkartılacak karakter ]) fonksiyonu çıkartılacak karakter belirtilmediği takdirde string‘in başındaki ‘ ‘ (boşluk) karakterlerini kaldırır. Boşluk karakteri yerine başka bir karakter’in kaldırılması istenirse çıkartılacak karakter parametresi ile belirtilir.


SQL> select LTrim(' Zeki Güven') from dual;

LTRIM('ZEKIGÜVEN
--------------------------------
Zeki Güven

SQL> select LTrim('*************Zeki Güven','*') from dual;

LTRIM('*************ZEKIGÜVEN
--------------------------------
Zeki Güven

oracle trim fonksiyonu


TRIM([ { { LEADING | TRAILING | BOTH }
         [ çıkartılacak karakter ]
       | çıkartılacak karakter
       }
       FROM
     ]
     string
    )

TRIM fonksiyonu tek parametre ile kullanıldığında string‘in başındaki ve sonundaki ‘ ‘ (boşluk) karakterlerini çıkartır.


SQL> select Trim(' Zeki Güven ') from dual;

TRIM('ZEKIGÜVEN')
--------------------------------
Zeki Güven

Boşluk karakterinden farklı bir karakter çıkartmak için FROM kullanılır.


SQL> select Trim('-' from '----Zeki Güven----') from dual;

TRIM('-'FROM'----ZEKIGÜVEN---
--------------------------------
Zeki Güven

Sadece string1‘in başındaki karakterlerin çıkartılması için LEADING, sonundaki karakterlerin çıkartılması için TRAILING. Hem başındaki hem sonundaki karakterlerin çıkartılması için BOTH kullanılır.


SQL> select Trim(leading '-' from '----Zeki Güven----') from dual;

TRIM(LEADING'-'FROM'----ZEKIG
--------------------------------
Zeki Güven----

SQL> select Trim(trailing '-' from '----Zeki Güven----') from dual;

TRIM(TRAILING'-'FROM'----ZEKI
--------------------------------
----Zeki Güven

SQL> select Trim(both '-' from '----Zeki Güven----') from dual;

TRIM(BOTH'-'FROM'----ZEKIGÜVE
--------------------------------
Zeki Güven

LEADING , TRAILING , BOTH anahtar keimelerinden biri kullanılmazsa BOTH kullanılmış gibi sonuç üretilir


SQL> select Trim('-' from '----Zeki Güven----') from dual;

TRIM('-'FROM'----ZEKIGÜVEN---
--------------------------------
Zeki Güven

oracle upper fonksiyonu

UPPER(string) fonksiyonu, parametre olarak verilen string değerini büyük harfe çevirir.

SQL> select Upper('Zeki Güven') from dual;

UPPER('ZEKIGÜVEN')
--------------------------------
ZEKI GÜVEN

Türkçe karakter -özellikle İ- problemini yaşamak istemiyorsanız NLS_UPPER fonksiyonunu kullanmalısnız.

SQL> select NLS_UPPER('Zeki Güven','NLS_SORT = XTurkish') from dual;

UPPER('ZEKIGÜVEN')
--------------------------------
ZEKI GÜVEN

oracle rpad fonksiyonu

RPAD (string1,uzunluk [,string2])
string1 değerinin sağ tarafına, toplam uzunluğu parametre ile belirtilen uzunluğa eşit olana kadar string2‘den ekler.
string2 belirtilmezse ‘ ‘ (boşluk) karakteri kullanılır.
Eğer string1‘in uzunluğu uzunluk parametresinden büyükse, büyük olan kısım string1‘den kesilir.


SQL> select RPAD('Zeki Güven',20,'*') from dual;

RPAD('ZEKIGÜVEN',20,'*')
------------------------------------------------
Zeki Güven**********

SQL> select RPAD('Zeki Güven',20,'.:') from dual;

RPAD('ZEKIGÜVEN',20,'.:')
------------------------------------------------
Zeki Güven.:.:.:.:.:

SQL> select RPAD('Zeki Güven',5,'.:') from dual;

RPAD('ZEKIGÜVEN',5,'.:')
------------------------------------------------
Zeki

oracle lpad fonksiyonu

LPAD (string1,uzunluk [,string2])
string1 değerinin sol tarafına, toplam uzunluğu parametre ile belirtilen uzunluğa eşit olana kadar string2‘den ekler.
string2 belirtilmezse ‘ ‘ (boşluk) karakteri kullanılır.
Eğer string1‘in uzunluğu uzunluk parametresinden büyükse, büyük olan kısım string1‘den kesilir.


SQL> select LPAD('Zeki Güven',20,'*') from dual;

LPAD('ZEKIGÜVEN',20,'*')
------------------------------------------------
**********Zeki Güven

SQL> select LPAD('Zeki Güven',20,'.:') from dual;

LPAD('ZEKIGÜVEN',20,'.:')
------------------------------------------------
.:.:.:.:.:Zeki Güven

SQL> select LPAD('Zeki Güven',5,'.:') from dual;

LPAD('ZEKIGÜVEN',5,'.:')
------------------------------------------------
Zeki

oracle initcap fonksiyonu

INITCAP(string) fonksiyonu, parametre olarak verilen string değerinin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirir. Diğer harfleride küçük harfe çevirir.


SQL> select InitCap('zeki güven') from dual;

INITCAP('ZEKIGÜVEN')
--------------------------------
Zeki Güven

SQL> select InitCap('ZEKİ GÜVEN') from dual;

INITCAP('ZEKİGÜVEN')
--------------------------------
Zeki Güven

oracle concat fonksiyonu

CONCAT( string1, string2 ) fonksiyonu string1 ile string2‘yi birleştirerek döndürür.Dönen değerin karakter seti string1‘e ait karakter setidir.
Birleştirme operatörü (||) bu fonksiyonla aynı işlevi görür.


SQL> select Concat('Zeki','Güven') from dual;

CONCAT('ZEKI','GÜVEN')
-----------------------------
ZekiGüven

SQL> select Concat('Sayı :',15) from dual;

CONCAT('SAYI:',15)
-----------------------------
Sayı :15

SQL> select 'Zeki'||'Güven' from dual;

'ZEKI'||'GÜVEN'
-----------------------------
ZekiGüven

SQL> select 'Sayı :'||15 from dual;

'SAYI:'||15
-----------------------------
Sayı :15

SQL> select ' Test '||null from dual;

'TEST'||NULL
--------------------------------
Test