oracle concat fonksiyonu

CONCAT( string1, string2 ) fonksiyonu string1 ile string2‘yi birleştirerek döndürür.Dönen değerin karakter seti string1‘e ait karakter setidir.
Birleştirme operatörü (||) bu fonksiyonla aynı işlevi görür.


SQL> select Concat('Zeki','Güven') from dual;

CONCAT('ZEKI','GÜVEN')
-----------------------------
ZekiGüven

SQL> select Concat('Sayı :',15) from dual;

CONCAT('SAYI:',15)
-----------------------------
Sayı :15

SQL> select 'Zeki'||'Güven' from dual;

'ZEKI'||'GÜVEN'
-----------------------------
ZekiGüven

SQL> select 'Sayı :'||15 from dual;

'SAYI:'||15
-----------------------------
Sayı :15

SQL> select ' Test '||null from dual;

'TEST'||NULL
--------------------------------
Test