oracle ltrim fonksiyonu

LTRIM(string[, çıkartılacak karakter ]) fonksiyonu çıkartılacak karakter belirtilmediği takdirde string‘in başındaki ‘ ‘ (boşluk) karakterlerini kaldırır. Boşluk karakteri yerine başka bir karakter’in kaldırılması istenirse çıkartılacak karakter parametresi ile belirtilir.


SQL> select LTrim(' Zeki Güven') from dual;

LTRIM('ZEKIGÜVEN
--------------------------------
Zeki Güven

SQL> select LTrim('*************Zeki Güven','*') from dual;

LTRIM('*************ZEKIGÜVEN
--------------------------------
Zeki Güven