oracle substr fonksiyonu

SUBSTR (string, başlangıç [, uzunluk ])
Fonksiyonu string içerisinden başlangıç karakterinden uzunluk kadar olan kısmı alır.


SQL> select Substr('Zeki Güven',6,5) from dual;

SUBSTR('ZEKIGÜVEN',6,5)
--------------------------------
Güven

Eğer uzunluk belirtilmezse, string‘in başlangıç olarak belirtilen pozisyondan başlıyarak, string‘in tamamını alır.


SQL> select Substr('Zeki Güven',6) from dual;

SUBSTR('ZEKIGÜVEN',6)
--------------------------------
Güven

başlangıç pozisyonu pozitif bir sayı olursa string‘in başından, negatif bir sayı olursa string‘in son tarafından başlar.


SQL> select Substr('Zeki Güven',3) from dual;

SUBSTR('ZEKIGÜVEN',3)
--------------------------------
ki Güven

SQL> select Substr('Zeki Güven',-3) from dual;

SUBSTR('ZEKIGÜVEN',-3)
--------------------------------
ven

SQL> select Substr('Zeki Güven',-10,4) from dual;

SUBSTR('ZEKIGÜVEN',-10,4)
--------------------------------
Zeki

oracle rtrim fonksiyonu

RTRIM(string[, çıkartılacak karakter ]) fonksiyonu çıkartılacak karakter belirtilmediği takdirde string‘in sonundaki ‘ ‘ (boşluk) karakterlerini kaldırır. Boşluk karakteri yerine başka bir karakter’in kaldırılması istenirse çıkartılacak karakter parametresi ile belirtilir.


SQL> select RTrim('Zeki Güven ') from dual;

RTRIM('ZEKIGÜVEN
--------------------------------
Zeki Güven

SQL> select RTrim('Zeki Güven*************','*') from dual;

RTRIM('ZEKIGÜVEN*************
--------------------------------
Zeki Güven

oracle ltrim fonksiyonu

LTRIM(string[, çıkartılacak karakter ]) fonksiyonu çıkartılacak karakter belirtilmediği takdirde string‘in başındaki ‘ ‘ (boşluk) karakterlerini kaldırır. Boşluk karakteri yerine başka bir karakter’in kaldırılması istenirse çıkartılacak karakter parametresi ile belirtilir.


SQL> select LTrim(' Zeki Güven') from dual;

LTRIM('ZEKIGÜVEN
--------------------------------
Zeki Güven

SQL> select LTrim('*************Zeki Güven','*') from dual;

LTRIM('*************ZEKIGÜVEN
--------------------------------
Zeki Güven