oracle rtrim fonksiyonu

RTRIM(string[, çıkartılacak karakter ]) fonksiyonu çıkartılacak karakter belirtilmediği takdirde string‘in sonundaki ‘ ‘ (boşluk) karakterlerini kaldırır. Boşluk karakteri yerine başka bir karakter’in kaldırılması istenirse çıkartılacak karakter parametresi ile belirtilir.


SQL> select RTrim('Zeki Güven ') from dual;

RTRIM('ZEKIGÜVEN
--------------------------------
Zeki Güven

SQL> select RTrim('Zeki Güven*************','*') from dual;

RTRIM('ZEKIGÜVEN*************
--------------------------------
Zeki Güven