oracle replace fonksiyonu

REPLACE(string, aranacak_string [, değiştirilecek_string ] ) fonksiyonu string parametresi içerisinde aranacak_string arayıp, değiştirilecek_string ile değiştirir. Bütük küçük harf ayırımını dikkate alır. değiştirilecek_string belitilmezse aranacak_string, string içinden kaldırır.


SQL> select Replace('Zeki Güven','Z','C') from dual;

REPLACE('ZEKIGÜVEN','Z','C')
---------------------------------------------------
Ceki Güven

SQL> select Replace('Zeki Güven','z','C') from dual;

REPLACE('ZEKIGÜVEN','Z','C')
---------------------------------------------------
Zeki Güven

SQL> select Replace('Zeki Güven','e','x') from dual;

REPLACE('ZEKIGÜVEN','E','X')
---------------------------------------------------
Zxki Güvxn

SQL> select Replace('Zeki Güven','e',null) from dual;

REPLACE('ZEKIGÜVEN','E',NULL)
--------------------------------
Zki Güvn

SQL> select Replace('Zeki Güven','e') from dual;

REPLACE('ZEKIGÜVEN','E')
--------------------------------
Zki Güvn