oracle upper fonksiyonu

UPPER(string) fonksiyonu, parametre olarak verilen string değerini büyük harfe çevirir.

SQL> select Upper('Zeki Güven') from dual;

UPPER('ZEKIGÜVEN')
--------------------------------
ZEKI GÜVEN

Türkçe karakter -özellikle İ- problemini yaşamak istemiyorsanız NLS_UPPER fonksiyonunu kullanmalısnız.

SQL> select NLS_UPPER('Zeki Güven','NLS_SORT = XTurkish') from dual;

UPPER('ZEKIGÜVEN')
--------------------------------
ZEKI GÜVEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *