Sequence değerini değiştirmek.

Oracle’da sequence’lerin değerini, increment değeri ile oynayarak değiştirmek mümkündür. sqx_test adında bir sequence oluşturup 1 olan sıra numarasını 500 olarak değiştiriyoruz.


SQL> create sequence sqx_test;

Sequence created

SQL> select sqx_test.nextval from dual;

NEXTVAL
----------
1

SQL> alter sequence sqx_test increment by 499;

Sequence altered

SQL> select sqx_test.currval from dual;

CURRVAL
----------
1

SQL> select sqx_test.nextval from dual;

NEXTVAL
----------
500

SQL> alter sequence sqx_test increment by 1;

Sequence altered
SQL>