Sequence değerini değiştirmek.

Oracle’da sequence’lerin değerini, increment değeri ile oynayarak değiştirmek mümkündür. sqx_test adında bir sequence oluşturup 1 olan sıra numarasını 500 olarak değiştiriyoruz.


SQL> create sequence sqx_test;

Sequence created

SQL> select sqx_test.nextval from dual;

NEXTVAL
----------
1

SQL> alter sequence sqx_test increment by 499;

Sequence altered

SQL> select sqx_test.currval from dual;

CURRVAL
----------
1

SQL> select sqx_test.nextval from dual;

NEXTVAL
----------
500

SQL> alter sequence sqx_test increment by 1;

Sequence altered
SQL>

Excel’de sayı sistemleri…

Excel’de 32 lik sayı sisteminden 10’luk sayı sistemine çevirmek için aşağıdaki fonksiyon kullanılabilir :

Türkçe Excel:

=EĞER(A1="";"0";TOPLA.ÇARPIM( KUVVET(32;UZUNLUK(A1) - SATIR( DOLAYLI("1:"&UZUNLUK(A1))));(KOD(BÜYÜKHARF(PARÇAAL(A1;SATIR(DOLAYLI("1:"&UZUNLUK(A1)));1))) -48*(KOD(PARÇAAL(A1;SATIR(DOLAYLI("1:"&UZUNLUK(A1)));1))<58) -55*(KOD(PARÇAAL(A1;SATIR(DOLAYLI("1:"&UZUNLUK(A1)));1))>64))))

İngilizce Excel:

=IF(A1="","0",SUMPRODUCT( POWER(32,LEN(A1) - ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1)))),
(CODE(UPPER(MID(A1,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1))),1))) - 48*(CODE(MID(A1,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1))),1))<58) - 55*(CODE(MID(A1,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1))),1))>64))))