asp.net’te web.config’ten parametre okumak

asp.net ile uygulama geliştirirken, uygulamanın parametrik olmasını isteyebilirsiniz. Bunun için web.config dosyasında appSettings alanı içerisine ihtiyaç duyduğunuz parametreleri şu şekilde tanımlamalısınız :

<appSettings>
<add key="username" value="kullaniciadi" />
<add key="password" value="pass" />
</appSettings>

program içerisinden bu değerleri okumak için :


Username = ConfigurationSettings.AppSettings["username"];
Password = ConfigurationSettings.AppSettings["password"];

Delphi ile web servis’e parametre gönderim problemi

ASP.NET (VS 2005) ile oluşturulmuş bir web servisine parametre gönderemedim. Parametresiz olarak çağırıldığında problem yok, parametre ile çağrıldığında, parametre değeri olarak null gidiyor ve “Value cannot be null” hatası alınıyor. 

Delphi ile oluşturulan kod içerisine

initialization

InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(SoapAdi), 'http://tempuri.org/', 'utf-8');

altına:

InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(SoapAdi), ioDocument);

satırını ekleyince problem çözüldü.