asp.net’te web.config’ten parametre okumak

asp.net ile uygulama geliştirirken, uygulamanın parametrik olmasını isteyebilirsiniz. Bunun için web.config dosyasında appSettings alanı içerisine ihtiyaç duyduğunuz parametreleri şu şekilde tanımlamalısınız :

<appSettings>
<add key="username" value="kullaniciadi" />
<add key="password" value="pass" />
</appSettings>

program içerisinden bu değerleri okumak için :


Username = ConfigurationSettings.AppSettings["username"];
Password = ConfigurationSettings.AppSettings["password"];