oracle lpad fonksiyonu

LPAD (string1,uzunluk [,string2])
string1 değerinin sol tarafına, toplam uzunluğu parametre ile belirtilen uzunluğa eşit olana kadar string2‘den ekler.
string2 belirtilmezse ‘ ‘ (boşluk) karakteri kullanılır.
Eğer string1‘in uzunluğu uzunluk parametresinden büyükse, büyük olan kısım string1‘den kesilir.


SQL> select LPAD('Zeki Güven',20,'*') from dual;

LPAD('ZEKIGÜVEN',20,'*')
------------------------------------------------
**********Zeki Güven

SQL> select LPAD('Zeki Güven',20,'.:') from dual;

LPAD('ZEKIGÜVEN',20,'.:')
------------------------------------------------
.:.:.:.:.:Zeki Güven

SQL> select LPAD('Zeki Güven',5,'.:') from dual;

LPAD('ZEKIGÜVEN',5,'.:')
------------------------------------------------
Zeki