oracle trim fonksiyonu


TRIM([ { { LEADING | TRAILING | BOTH }
         [ çıkartılacak karakter ]
       | çıkartılacak karakter
       }
       FROM
     ]
     string
    )

TRIM fonksiyonu tek parametre ile kullanıldığında string‘in başındaki ve sonundaki ‘ ‘ (boşluk) karakterlerini çıkartır.


SQL> select Trim(' Zeki Güven ') from dual;

TRIM('ZEKIGÜVEN')
--------------------------------
Zeki Güven

Boşluk karakterinden farklı bir karakter çıkartmak için FROM kullanılır.


SQL> select Trim('-' from '----Zeki Güven----') from dual;

TRIM('-'FROM'----ZEKIGÜVEN---
--------------------------------
Zeki Güven

Sadece string1‘in başındaki karakterlerin çıkartılması için LEADING, sonundaki karakterlerin çıkartılması için TRAILING. Hem başındaki hem sonundaki karakterlerin çıkartılması için BOTH kullanılır.


SQL> select Trim(leading '-' from '----Zeki Güven----') from dual;

TRIM(LEADING'-'FROM'----ZEKIG
--------------------------------
Zeki Güven----

SQL> select Trim(trailing '-' from '----Zeki Güven----') from dual;

TRIM(TRAILING'-'FROM'----ZEKI
--------------------------------
----Zeki Güven

SQL> select Trim(both '-' from '----Zeki Güven----') from dual;

TRIM(BOTH'-'FROM'----ZEKIGÜVE
--------------------------------
Zeki Güven

LEADING , TRAILING , BOTH anahtar keimelerinden biri kullanılmazsa BOTH kullanılmış gibi sonuç üretilir


SQL> select Trim('-' from '----Zeki Güven----') from dual;

TRIM('-'FROM'----ZEKIGÜVEN---
--------------------------------
Zeki Güven