firebird’de sayıları yazıya çeviren procedure

Bir zamanlar yazmış olduğum, firebird veritabanı üzerinde sayıları yazıya çeviren procedure.

Kullanım:
SELECT p.TUTARYAZI FROM YAZIYLA(111023.03) p
TUTARYAZI
---------
YÜZONBİRBİNYİRMİÜÇ YTL ÜÇ YKR

Kaynak kodları…

SET TERM ^ ;

CREATE PROCEDURE BASAMAKYAZI( BASAMAK Integer, RAKAM Integer )
RETURNS ( YAZI Varchar(20) ) 
AS
BEGIN
  YAZI= 
  case basamak
  when 1 then
    case rakam
      when 1 then 'BİR'
      when 2 then 'İKİ'
      when 3 then 'ÜÇ'
      when 4 then 'DÖRT'
      when 5 then 'BEŞ'
      when 6 then 'ALTI'
      when 7 then 'YEDİ'
      when 8 then 'SEKİZ'
      when 9 then 'DOKUZ'
    end
  when 2 then
    case rakam
      when 1 then 'ON'
      when 2 then 'YİRMİ'
      when 3 then 'OTUZ'
      when 4 then 'KIRK'
      when 5 then 'ELLİ'
      when 6 then 'ALTMIŞ'
      when 7 then 'YETMİŞ'
      when 8 then 'SEKSEN'
      when 9 then 'DOKSAN'
    end
  when 3 then
    case rakam
    when 1 then 'YÜZ'
    when 2 then 'İKİYÜZ'
    when 3 then 'ÜÇYÜZ'
    when 4 then 'DÖRTYÜZ'
    when 5 then 'BEŞYÜZ'
    when 6 then 'ALTIYÜZ'
    when 7 then 'YEDİYÜZ'
    when 8 then 'SEKİZYÜZ'
    when 9 then 'DOKUZYÜZ'
  end
end;
SUSPEND;
END^
SET TERM ; ^

SET TERM ^ ;
CREATE PROCEDURE YAZIYLA ( TUTAR Numeric(18,2) )
RETURNS ( TUTARYAZI Varchar(300) )
AS
DECLARE VARIABLE tutarstr VARCHAR(50);
DECLARE VARIABLE yazi VARCHAR(50);
DECLARE VARIABLE len integer;
DECLARE VARIABLE tamsayistr VARCHAR(50);
DECLARE VARIABLE tamsayiuz integer;
DECLARE VARIABLE kesirstr VARCHAR(2);
DECLARE VARIABLE i integer;
DECLARE VARIABLE rakam integer;
DECLARE VARIABLE basamak integer;
DECLARE VARIABLE uclubasamak integer;
BEGIN

  tutarstr=tutar;
  len = 0;
  TUTARYAZI = '';
  len= CHAR_LENGTH(tutarstr);

  IF (len = 0) THEN
  BEGIN
    TUTARYAZI = 'SIFIR';
  END
  
  tamsayiuz = len-3;
  tamsayistr = SUBSTRING(tutarstr FROM 1 FOR tamsayiuz);
  kesirstr = SUBSTRING(tutarstr FROM len-1 FOR 2);

  i = 1;
  uclubasamak = tamsayiuz;
  WHILE (uclubasamak>3) DO BEGIN
    uclubasamak = uclubasamak-3;
  END

  -- Tam kısmı
  WHILE (i<=tamsayiuz) DO
  BEGIN
    rakam = SUBSTRING(tamsayistr FROM i FOR 1);
    basamak = tamsayiuz-i+1;
  
    IF ((tamsayiuz=1) AND rakam=0) THEN TUTARYAZI = 'SIFIR';

    IF (( rakam>0 ) and (not ( tamsayiuz = 4 and basamak = 4 and rakam = 1 ))) THEN
    BEGIN
      -- 1111 
      EXECUTE PROCEDURE BASAMAKYAZI(:uclubasamak,:rakam) RETURNING_VALUES :YAZI;
      TUTARYAZI = TUTARYAZI || TRIM(YAZI);
    END

    IF ((BASAMAK=4) AND (TUTARYAZI not like '%MİLYON' and TUTARYAZI not like '%MİLYAR')) THEN TUTARYAZI = TUTARYAZI||'BİN' ;
    IF ((BASAMAK=7) AND ( TUTARYAZI not like '%MİLYAR' )) THEN TUTARYAZI = TUTARYAZI || 'MİLYON';
    IF (BASAMAK=10) THEN TUTARYAZI = TUTARYAZI || 'MİLYAR';

    i = i + 1;
    uclubasamak = uclubasamak - 1;
    IF (uclubasamak = 0) THEN uclubasamak = 3;
  END
  
  TUTARYAZI = TUTARYAZI||' TL ';

  -- Kuruş Kısmı
  IF (CAST (kesirstr AS INTEGER)>0) THEN
  BEGIN
    rakam = SUBSTRING(kesirstr FROM 1 FOR 1);
    IF ( rakam > 0 ) THEN
    BEGIN
      EXECUTE PROCEDURE BASAMAKYAZI(2,:rakam) RETURNING_VALUES :YAZI;
      TUTARYAZI= TUTARYAZI||TRIM(YAZI);
    END

    rakam = SUBSTRING(kesirstr FROM 2 FOR 1);
    IF ( rakam > 0 ) THEN
    BEGIN
      EXECUTE PROCEDURE BASAMAKYAZI(1,:rakam) RETURNING_VALUES :YAZI;
      TUTARYAZI= TUTARYAZI||TRIM(YAZI);
    END
    TUTARYAZI= TUTARYAZI||' KR';
  END

SUSPEND;
END^
SET TERM ; ^

3 thoughts on “firebird’de sayıları yazıya çeviren procedure”

 1. Bu güzel çalışma için teşekkür ederim. Kendi projemde kullanıyorum. Bir sorunla karşılaşıyorum. 3000 TL için sonuç BİNTL şeklinde geriye dönüyor. Nasıl düzeltebilirim.

  1. Kod üzerinde değişiklik yaptım.
   Kodu tekrar alıp çalıştırınız.

   İyi çalışmalar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *