Flashback query ile sorgulama

Oracle’da tablolar ile  çalışırken,  tabloya ait daha önceki verilerini görmeniz gerekebilir. Tablo’nun belirli bir zamana ait verisini görmek için :

SELECT * FROM tabloadi AS OF TIMESTAMP TO_DATE('25.12.2009 15:00:00','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS');

Sorgulama yaparken ORA-08186:invalid timestamp specified / ORA-08186:geçersiz zaman damgası belirlendi hatası alıyorsanız, sorguladığınız zaman aralığı flashback’te bulunmuyor demektir.