oracle initcap fonksiyonu

INITCAP(string) fonksiyonu, parametre olarak verilen string değerinin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirir. Diğer harfleride küçük harfe çevirir.


SQL> select InitCap('zeki güven') from dual;

INITCAP('ZEKIGÜVEN')
--------------------------------
Zeki Güven

SQL> select InitCap('ZEKİ GÜVEN') from dual;

INITCAP('ZEKİGÜVEN')
--------------------------------
Zeki Güven

oracle concat fonksiyonu

CONCAT( string1, string2 ) fonksiyonu string1 ile string2‘yi birleştirerek döndürür.Dönen değerin karakter seti string1‘e ait karakter setidir.
Birleştirme operatörü (||) bu fonksiyonla aynı işlevi görür.


SQL> select Concat('Zeki','Güven') from dual;

CONCAT('ZEKI','GÜVEN')
-----------------------------
ZekiGüven

SQL> select Concat('Sayı :',15) from dual;

CONCAT('SAYI:',15)
-----------------------------
Sayı :15

SQL> select 'Zeki'||'Güven' from dual;

'ZEKI'||'GÜVEN'
-----------------------------
ZekiGüven

SQL> select 'Sayı :'||15 from dual;

'SAYI:'||15
-----------------------------
Sayı :15

SQL> select ' Test '||null from dual;

'TEST'||NULL
--------------------------------
Test

oracle length fonksiyonu

LENGTH (string) fonksiyonu paremetre olarak verilen string‘in karakter uzunluğunu döndürür.
Parametre olarak verilen değer null ise dönen değerde null olur. string ” (boş string) ise null olarak işlem görür. Uzunluk değeri Sıfır (0) olarak dönmez.


SQL> select Length('Zeki Güven') from dual;


LENGTH('ZEKIGüVEN')
-------------------
10


SQL> select Length(10) from dual;


LENGTH(10)
----------
2


SQL> select Length(sysdate) from dual;


LENGTH(SYSDATE)
---------------
10

SQL> select Length(null) from dual;


LENGTH(NULL)
------------


SQL> select Length('') from dual;


LENGTH('')
----------


SQL> Select nvl('','NULL ise çalışır') from dual;


NVL('','NULLISEÇALIŞIR')
--------------------------------
NULL ise çalışır


SQL> select Length('X') from dual;


LENGTH('X')
-----------
1

” veya Null değerinin uzunluğu sıfır değildir.